Poskytujeme

Funkčné / úžitkové strechy a plochy

Plocha úžitkovej alebo funkčnej strechy je vytvorená takým spôsobom, aby bola plne pochôdzna. To za predpokladu zmenenej podkladovej izolačnej vrstvy. Úžitková strecha sa využíva najmä kvôli:

  • Rozšíreniu úžitkovej plochy 
  • Zvýšeniu hodnoty budovy vďaka zväčšenej úžitkovej ploche
  • Vytvoreniu ďalších plôch pre parkovania či barové alebo reštauračné plochy

O streche treba uvažovať predovšetkým ako o dlhodobej investícii a nie ako o zbytočnom náklade. Pokiaľ spolu zvolíme vhodnú izolácia navrhneme aj ideálnu povrchovú úpravu, dokážeme predĺžiť životnosť strechy až na 2-3 násobok bežne izolovanej strechy. 

Vhodným výberom strechy v neposlednom rade dokážeme znížiť náklady na energie v domoch až 30-60%, nakoľko v lete predídeme zbytočnému prehrievaniu strechy a v zime opčne prílišnému prieniku chladu cez strechu do domácnosti.