Poskytujeme

Hydroizolácie terás a balkónov

Hydroizolácia terás a balkónov je rýchlym a efektívnym spôsobom ako udržať životnosť terasy čo najdlhšie.

K najčastejším poškodeniam balkónov, terás a susedných konštrukcií patrí prenikanie vody do podkladu. Ak je podklad nesprávne zrealizovaný (ako napríklad bez spádu, či príliš štruktovaný), môže sa na ňom zhromažďovať voda a prenikať dovnútra. Jej zmrznutie spôsobuje uvoľnenie a odlupovanie keramiky od podkladu, praskanie podkladu, ako aj opadávanie materiálu z povrchu v priestore pod terasou alebo balkónom.

O streche treba uvažovať predovšetkým ako o dlhodobej investícii a nie ako o zbytočnom náklade. Pokiaľ spolu zvolíme vhodnú izolácia navrhneme aj ideálnu povrchovú úpravu, dokážeme predĺžiť životnosť strechy až na 2-3 násobok bežne izolovanej strechy.