Poskytujeme

Zelené strechy

Zelené strechy je potrebné v prvom rade vnímať ako investíciu a nie v prvom rade ako zbytočný náklad. Zelená alebo vegetačná strecha je ideálnym spôsobom ako znížiť spotrebu energie v domácnosti, ale aj ako ochrana životného prostredia a zadržiavania dažďovej vody.

Jednou z hlavných výhod je zadržiavanie UV žiarenia a znižovanie teploty betónových striech a plôch. Teplota štandardnej plochej strechy sa môže vyšplhať až o 40° vyššie, v porovnaní so zelenou strechou.

Zelené strechy sú strechy pokryté vrstvou zeminy alebo iným materiálom, ktorý je vhodný na pestovanie istých druhov rastlín, burín čí machov. Tieto strechy sú významným a zároveň praktickým riešením využitia striech a hlavne prispievajú k trvalej a dlhodobej udržateľnosti biodiverzity a zadržiavaniu vôd a pohlcovania tepla.

Vegetačné alebo zelené strechy sa stávajú stále obľúbenejšou variantou zastrešenia stavby. Okrem príjemného a zatiaľ neopozeraného vzhľadu prinášajú naviac radu výhod. Okrem toho, že čistia okolitý vzduch, zabraňujú prehrievaniu striech a zadržujú aj stále cennejšiu dažďovú vodu, odolávajú aj nevľúdnym poveternostným podmienkam a dlhotrvajúcemu suchu.

Zemina dokáže zadržať dostatočné množstvo dažďovej vody na to, aby rastliny bez problémov prečkali suché obdobia. Dodatočné zavlažovanie prichádza na rad až v naozaj extrémnych podmienkach. Vďaka vhodne zvolenej flore nie sú problémom ani mrazy. Zelené strechy pomáhajú zadržiavať vodu z bežných aj prívalových dažďov  a tým sa zníži aj objem vody v kanalizačných systémoch o 70% až 95%. Tým, že sa táto voda nedostane do kanalizácie, prebehne prirodzená biofiltrácia a tak sa toxické látky ako napríklad olovo, meď a iné látky,  ktoré sú súčasťou zrážkovej vody nedostávajú späť do vodných tokov, ale ostávajú zachytené v substráte. To znamená, že zelená strecha zvyšuje kvalitu vody v danej lokalite.

Medzi hlavné environmentálne a ekonomické výhody, ktoré tieto strechy poskytujú patrí hlavne

  • Ochrana a predĺženie životnosti hydroizolácie
  • Pohlcovanie tepla a udržanie rovnomernejšej teploty strechy a prostredia
  • Vytváranie biodiverzity a vďaka zeleni aj odbúravanie CO2 z ovzdušia
  • Pohľadový a vizuálny efekt zelených striech
  • Optimalizujú zadržiavanie a následné využitie dažďovej vody
  • Pohlcujú hluk a neželané zvuky z okolia
  • Zvýšenie hodnoty budovy

V zásade existujú 2 základné možnosti pri zelených vegetačných strechách

Extenzívne – tieto strechy sú určené na pestovanie malých druhov rastlín. Štandardne sú tieto strechy pokryté trávnatou plochou alebo machom. Majú prioritne efekt zadržiavania vody a estetický efekt.

Intenzívne – strechy využívajú hrubšiu vrstvu zeminy so spevneným podkladom spodnej izolácie a drenážnym systémom, ktorý zabezpečí plynulé a pozvoľné odvodnenie spodnej / prebytočnej vody zo zeminy. Strechy sú určené na pestovanie väčších rastlín, zeleniny či ovocia, malých stromčekov, kríkov a podobne.