Poskytujeme

Hydroizolácie plochých striech

Hydroizolácie všetkých druhov plochých striech a striech s miernym sklonom na domoch, bytovkách, halách a iných budovách. Hydroizolácia je rýchlym a jedným z najlepších spôsobov ochrany strechy a zabezpečenia dlhej životnosti striech.

V praxi je možné použiť len Hydroizolačnú fóliu bez pokrytia alebo s pokrytím hydroizolácie (štrkový násyp alebo zelené strechy)

Základné používané materiály

Hydroizolačné fólie

Hydroizolačné fólie sa uplatňujú ako hydroizolácia v skladbách strešných konštrukcií, na izoláciu spodnej stavby, ale aj ako hydroizolácia bazénov a jazierok. Hydroizolačné fólie sa môžu deliť podľa svojej materiálovej bázy, druhu výstužnej vložky a tiež podľa spôsobu ich stabilizácie.

 • pre jednovrstvové mechanicky kotvené strešné hydroizolačné systémy     vystavené UV žiareniu
 • pre ploché strechy so sklonom ≥ 1 %;
 • na podklady z trapézového plechu, betónu, ľahčeného betónu, dreva a OSB 
 • na rozličné druhy tepelnej izolácie.

 

SBS modifikované asfaltové pásy

Modifikované asfaltové pásy SBS sa vyznačujú vysokou elasticitou, pevnosťou v ťahu, ohybnosťou za nízkych teplôt, vysokou priľnavosťou k podkladu ako betón, tehla, plech … dlhou životnosťou a bez údržbovou prevádzkou. Najčastejšie sa používajú na izoláciu plochých striech vo viacvrstvových skladbách alebo na opravy existujúcich striech v jednej vrstve. Ďalej na izolácie spodných stavieb tzn. základov základových múrov a pivníc. Modifikované pásy majú vynikajúci pomer medzi cenou a úžitkovými vlastnosťami.

 

Vhodným riešením je aj riešenie Hydroizolácie so štrkovým zásypom.

Hydroizolácia je pokrytá vrstvou štrku, ktorý chráni strechu pred vplyvmi prostredia. Chráni pred vetrom a vysúšaním a praskaním materiálov, voči priamemu slnečnému žiareniu, ktoré môže z dlhodobého hľadiska znížiť životnosť hydroizolácie strechy. Systém štrkového zásypu je vhodný pre väčšinu plochých striech a nosných konštrukcií a zároveň sú preverené v praxi a dlhoročnou realizáciou, pri ktorej bolo možné odstrániť väčšinu malých nedostatkov.

Vďaka jednoduchosti aplikácie strechy so štrkovým zásypom má systém množstvo výhod aj počas celej doby životnosti strechy. 

Hlavné výhody:

 • Jednoduchá údržba a nízke náklady na jej údržbu
 • Nehorľavosť a nehorľavé vlastnosti štrku, ktorý vo veľkej miere prispievajú k nehorľavosti strechy
 • Štrkový zásyp zabezpečuje ochranu voči poveternostným vplyvom a mechanickým poškodeniam

 

Opravy striech s hydroizolačným povrchom po mechanickom poškodení

 • Zabezpečujeme kompletne opravy striech, ktoré boli poškodené mechanicky či vplyvom času alebo poveternostných podmienok
 • Mnoho zle realizovaných striech býva poškodených v dôsledku zle ukotvených okrajových častí striech a následne vplyvom vody, mrazov a silného vetra, dochádza k strhnutiu striech alebo ich častí
 • V prípade poškodených striech silným vetrom či iným vplyvom vieme operatívne poskytnúť možnosti riešenia opráv do 24 hodín od nahlásenia škody
 • V prípade poistených domov či budov zabezpečíme potrebnú dokumentáciu a komunikáciu s poisťovňou
 • Riešime komplexné ale aj čiastkové opravy strhnutých a poškodených striech na domoch a výrobných halách